• Kinh doanh

  Phone: 0984600888

 • Kinh doanh

  Phone: 0982121555

 • Kinh doanh

  Phone: 0988906459

 • Kinh doanh

  Phone: 0905322104

 • Kinh doanh

  Phone: 0979483622

Xilanh bơm keo
 • Xilanh tiêu chuẩn Nhật Bản.

                Tương đương với thương hiệu Musashi.

                Dùng cho hầu hết các vật liệu. 

                Dung tích: 5cc , 10cc , 30cc , 50cc.

 • Xilanh tiêu chuẩn Mỹ.

                Tương đương với thương hiệu EFD.

                Dùng cho hầu hết các vật liệu.

                Dung tích: 3cc , 5cc , 10cc , 30cc , 50cc.