• Kinh doanh

  Phone: 0982121555

 • Kinh doanh

  Phone: 0973972793

 • Kinh doanh

  Phone: 0988906459

 • Kinh doanh

  Phone: 0963010600

 • Kinh doanh

  Phone: 0988275315

Lựa chọn tip hàn 900M như thế nào
Loại tip hàn này hình côn và cắt vát ở đầu để thuận tiện cho người sử dụng lựa chọn phù hợp với mục đích sử dụng

Loại BC/C

Loại tip hàn này hình côn và cắt vát ở đầu để thuận tiện cho người sử dụng lựa chọn phù hợp với mục đích sử dụng, xin xem hình bên dưới

 • 900M-T-0.5C Shape-0.5C
  900M-T-0.5C Shape-0.5C
 • 900M-T-0.8C Shape-0.8C
  900M-T-0.8C Shape-0.8C
 • 900M-T-1.5CF Shape-1.5C
  900M-T-1.5CF Shape-1.5C
  Tinned cut surface only
 • 900M-T-1C Shape-1C
  900M-T-1C Shape-1C
 • 900M-T-1CF Shape-1C
  900M-T-1CF Shape-1C
  Tinned cut surface only
 • 900M-T-2C Shape-2C
  900M-T-2C Shape-2C
 • 900M-T-2CF Shape-2C
  900M-T-2CF Shape-2C
  Tinned cut surface only
 • 900M-T-3C Shape-3C
  900M-T-3C Shape-3C
 • 900M-T-3CF Shape-3C
  900M-T-3CF Shape-3C
  Tinned cut surface only
 • 900M-T-4C Shape-4C
  900M-T-4C Shape-4C
 • 900M-T-4CF Shape-4C
  900M-T-4CF Shape-4C
  Tinned cut surface only
 • 900M-T-S10 Shape-S10
  900M-T-S10 Shape-S10
  Tinned cut surface only
 • 900M-T-S11 Shape-S11
  900M-T-S11 Shape-S11
  Tinned cut surface only